Övrigt

Ladda ner Samtyckesblanketten här

Samtyckesblanketten klar och godkänd av SICO och SHL (Johan Hemlin).


Engelsk version av Samtyckesblanketten finns här.


Rutiner vid skador, tandskador och sjukdom
SHL 2021-10-19


Tandskador

• Klubben, genom fysio, anmäler direkt efter skada arbetsskadan till Försäkringskassan via blankett 9210. Ev hjälp av tandläkare för skadebeskrivning. 


• Spelaren betalar tandläkaren själv. Kan få lån av SICO. Alternativt betalar klubben tandläkaren och spelaren får en skuld till klubben tills spelaren fått ersättning av Försäkringskassan och betalar tillbaka utlägget till klubben. Klubbspecifika rutiner.  


• När alla tandläkaråtgärder är klara ansöks om ersättning av kostnader från Försäkringskassan blankett 5002. Skicka med alla kvitton på utlägg. (Ta kopia på anmälan, ansökan och kvitton och spara på säker plats)


• När ersättningen kommer från Försäkringskassan kan den vara mindre än 100% av utläggen. Om det är så ansöks mellanskillnaden från Gjensidige. Gå in på https://www.gjensidige.se/foretag/partners/ishockey/anmal-skada. Skicka då med kontoutdraget på summan från försäkringskassan och kvitton från tandläkaren.


• Om spelaren är borta längre än 14 dagar, samma rutin som vid sjukdom för sjukpenning. 


Sjukdom

Spelaren/fysio/tränare (klubbspecifikt) sjukanmäler sig till ekonomiavdelning (1 dags karens)


• Senast dag 15 skriver läkaren sjukintyg till Försäkringskassan. Kopia skickas till fysio och ekonomiavdelningen.


• Dag 90 anmäls sjukdom/skada till SEB av ekonomiavdelningen. 


• Om spelaren är tillbaka i full träning innan sista dagen på sjukintyget ska spelaren friskanmäla sig till Försäkringskassan. Fysio påtalar detta och informerar även ekonomiavdelningen. 

 

Skada


• Klubben, genom fysio, anmäler direkt efter skada arbetsskadan till Försäkringskassan via blankett 9210.  


• Gäller SHL Spelaren anmäler skadan elektroniskt till https://svenord.com

Vid klausuler så hänvisas till helene.hall@seb.se alt 08-7851637


• Om borta längre än 14 dagar, samma rutin som vid sjukdom för sjukpenning.


• Spelaren anmäler till Gjensidige för ersättning för utlägg vid olycksfallsskada och för ersättning för medicinsk invaliditet vid större skador. Betalar självrisk själv.

https://www.gjensidige.se/foretag/partners/ishockey/anmal-skada


• Om spelaren är tillbaka i full träning innan sista dagen på sjukintyget ska spelaren friskanmäla till Försäkringskassan. Fysio påtalar detta och informerar även ekonomiavdelningen. 

 

Folksam vårdförsäkring Elit – anmälan skada av medicinska teamet om behov av extern hjälp (MRT, op, second opinion eller liknande). 


Sedgwick (SHL) – Olycksfallförsäkring. Anmäl alla skador. Även ersättning utlägg allmän sjukvård (läkaravgift och liknande). https://svenord.com


Gjensidige - anmälan olycksfallsskador oavsett ligatillhörighet


Försäkringskassan – Alla skador, tandskador och övriga skador, ej skador av mindre karaktär


Gjensidige – Alla tandskador. Medicinsk invaliditet. Ej ärr. Oavsett ligatillhörighet.